Expertisecentrum MGGZ
logo

Onderzoeksopzet

In totaal zijn er binnen PRISMO 7 meetmomenten waarop gegevens van deelnemers worden verzameld. De laatste meting (de 10-jaars meting) is inmiddels gestart. Zie ook onderstaand figuur waar de meetmomenten schematisch in de tijd worden weergegeven.

 • De eerste meting vond ongeveer een maand voor uitzending plaats op de kazerne. Er werd bloed afgenomen, verschillende vragenlijsten ingevuld en materiaal voor de speekselverzameling werd mee naar huis genomen.

• Metingen 2 en 3 vonden respectievelijk een maand en 6 maanden na uitzending plaats. Deze metingen zagen er hetzelfde uit als de eerste meting, en vonden op de kazerne of in het CMH plaats.

• Metingen 4 (1 jaar na uitzending), 5 (2 jaar na uitzending) en 6 (5 jaar na uitzending) bestonden enkel uit het invullen van vragenlijsten.

• Meting 7, de meting 10 jaar na uitzending vindt op dit moment plaats. Deelnemers worden hiervoor uitgenodigd in het CMH voor een interview en het invullen van vragenlijsten. Uitnodigingen voor deze meting worden middels de post naar u toegestuurd.

 

 

Blijven meedoen

We krijgen regelmatig de vraag van deelnemers of het nog zinvol is om mee te doen als eerder een of meerdere meetmomenten zijn gemist. We willen benadrukken dat meedoen altijd zin heeft. Uw resultaten zijn zeker nog bruikbaar!

Helaas zien we dat veel deelnemers zich voor het onderzoek afmelden na het verlaten van Defensie. Dit hoeft echter geen reden te zijn om met het onderzoek te stoppen. U kunt dus gewoon blijven meedoen.

Uw deelname is van blijvend belang. Ook als u geen klachten heeft blijven uw gegevens belangrijk. We kunnen zo namelijk groepen met elkaar vergelijken, zoals deelnemers met en zonder klachten.

 

10-jaars meting

Voor deelname aan de 10-jaars meting wordt u uitgenodigd om op het Expertisecentrum van de MGGZ in het CMH te komen voor een interview en het invullen van vragenlijsten. Dit geeft ons de gelegenheid om ook uw persoonlijke resultaten op de voorgaande metingen met u te bespreken. In totaal neemt de meting zo'n 2,5 uur in beslag. U ontvangt hiervoor een bedrag van €25 en uw reiskosten worden volledig vergoed.