Expertisecentrum MGGZ
logo

Voortgang (Juli 2018)

In 2016 is de 10-jaars meting van start gegaan en op dit moment nog in volle gang. Tot ons genoegen zien we dat mensen ook na 10 jaar nog steeds in grote getalen bereid zijn om mee te doen, waardoor we inmiddels al ruim 400 deelnemers hebben gezien. We verwachten in het voorjaar 2019 de laatste interviews af te ronden. Op de volgende pagina's kunt u een overzicht zien van de respons percentages bij voorgaande metingen, en een infographic met een aantal van de belangrijkste resultaten uit deze metingen.