Expertisecentrum MGGZ
logo

Doelen en belang

Het merendeel van de militairen houdt aan een uitzending geen lichamelijke of psychische klachten over. De uitzending kan zwaar geweest zijn en een grote stressbelasting hebben opgeleverd, maar het is eerder uitzondering dan regel dat een militair hulp nodig heeft na terugkeer. Echter, wanneer er wel klachten zijn, dienen deze te worden herkend en adequaat te worden behandeld.

Al langere tijd faciliteert het Ministerie van Defensie onderzoek naar mogelijke klachten na uitzending. Meestal ging dit om onderzoek dat plaatsvond na terugkeer van een missie. Op deze manier is echter niet te achterhalen wat de rol is van factoren die al aanwezig waren voor uitzending bij het ontstaan van klachten na de uitzending. Om meer te weten te komen over het ontstaan en beloop van uitzendingsgerelateerde klachten heeft Defensie in 2005 besloten tot het uitvoeren van een medisch-biologisch onderzoek naar het vroegtijdig opsporen van signalen van posttraumatische stress en lichamelijk onbegrepen klachten na uitzending. Dit alles heeft vorm gekregen in het PRISMO onderzoek. Let wel: dit is een aanvullend onderzoek bij een daartoe uitgenodigde groep militairen en vervangt dus niet de essentiële gezondheidsmonitoring die bij alle uit te zenden militairen plaatsvindt.

Het PRISMO onderzoek brengt zowel vóór als na uitzending verschillende medisch-biologische en psychologische gegevens in kaart. Deze gegevens leveren veel kennis over stressreacties en het ontstaan van psychologische klachten op. Met deze kennis proberen we inzicht te verkrijgen in hoe we in de toekomst deze klachten na uitzending eerder of beter kunnen behandelen, en mogelijk zelfs kunnen voorkomen. Op deze manier probeert PRISMO het welzijn van uitgezonden militairen te verbeteren.