Expertisecentrum MGGZ
logo

PRISMO

Het Prospectie in Stress-gerelateerde Militair Onderzoek (PRISMO) is een grootschalig, longitudinaal onderzoek uitgevoerd door de Militaire GGZ sinds 2005. Binnen dit onderzoek wordt een cohort van 1000 militairen gevolgd die tussen 2005 en 2008 uitgezonden zijn geweest naar Afghanistan als onderdeel van de Provinciale Reconstructie Team's (PRT) of Task Force Uruzgan (TFU). De deelnemers hebben toegestemd om drie keer bloed af te staan, speeksel te verzamelen en tot tien jaar na terugkeer van uitzending op verschillende momenten vragenlijsten in te vullen. Ook vindt er op tien jaar na uitzending een aanvullend interview plaats. Het onderzoek is getoetst door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van de Universiteit Utrecht. PRISMO heeft diverse samenwerkingsverbanden, o.a. met  Universteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.