0
0
00
PRISMO

PRISMO

PRISMO staat voor Prospectie in Stressgerelateerd Militair Onderzoek. Het PRISMO onderzoek wordt uitgevoerd onder een cohort van 1000 militairen die op uitzending zijn geweest naar Afghanistan (PRT en/of TFU). De deelnemers hebben toegestemd om drie keer bloed af te staan, speeksel te verzamelen en tot een 10-tal jaren na terugkeer van uitzending op regelmatige tijden vragenlijsten in te vullen. Dit onderzoek is getoetst door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van de Universiteit Utrecht. PRISMO heeft diverse samenwerkingsverbanden, o.a. met de Universteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

 

Oorsprong en doel 

Het merendeel van de militairen houdt aan een uitzending geen lichamelijke of psychische klachten over. De uitzending kan zwaar geweest zijn en een grote stressbelasting hebben opgeleverd, maar het is eerder uitzondering dan regel dat een militair hulp nodig heeft na terugkeer. Echter, wanneer er wel klachten zijn, dienen deze te worden herkend en adequaat te worden behandeld.

 

Al langere tijd faciliteert Defensie onderzoek naar mogelijke klachten na uitzending. Meestal ging het om onderzoek dat plaatsvond na terugkeer van een missie. Dan is niet te achterhalen wat de rol is van factoren die al aanwezig waren voor uitzending bij het ontstaan van klachten na de uitzending. Om meer te weten te komen over het ontstaan en beloop van uitzendingsgerelateerde klachten heeft Defensie in 2005 besloten tot het uitvoeren van medisch-biologisch onderzoek naar het vroegtijdig opsporen van signalen van posttraumatische stress en lichamelijk onbegrepen klachten na uitzending. Dit is het PRISMO onderzoek geworden. Let wel: dit is aanvullend onderzoek bij een daartoe uitgenodigde groep en vervangt dus niet de essentiële gezondheidsmonitoring die bij alle uit te zenden militairen plaatsvindt.

 

Het PRISMO onderzoek brengt dus zowel vóór als na uitzending verschillende medisch-biologische en psychologische gegevens in kaart. Deze gegevens kunnen veel kennis over stressreacties en het ontstaan van klachten opleveren. Hiermee wordt inzicht verkregen in hoe in de toekomst deze klachten na uitzending eerder of beter kunnen worden behandeld en mogelijk zelfs kunnen worden voorkomen.

 

Website

Deze website is primair bedoeld voor militairen die deelnemen aan het PRISMO onderzoek. Dit zijn mensen die in de periode 2005-2008 deel hebben genomen aan de Provincial Reconstruction Team (PRT), Task Force Uruzgan (TFU) en andere missies naar Afghanistan. Op de tweede plaats is de website voor hen die geïnteresseerd zijn naar dit onderzoek. OC-MGGZ/UMC-Utrecht    info@prismo.nl